Sisid


 Lumiliwanag na buwan

Sa gitna ng kadiliman

Sa kalalim-laliman

Ng malawak na karagatan


Kung nais mong alamin

Kung nais mong tuklasin

Mga sikreto kong damdamin

Ang dulo'y iyong sisirin


 © kittisun kittayacharoenpong / Getty Images


Akala mo ba

Wala kang makikita

Aba, aba

Huwag na huwag kang mabibigla


Pagkat sa pagbuka ng liwayway

Magliliwanag ang iba't ibang kulay

Ng mga isdang buhay na buhay

Sige, abutin mo nga ng 'yong kamay?


Huwag nang mahiya

Binwitin. Lutuin. Kainin.

Ubusin. Simot-simutin.

Hanggang sa wala nang matira, sa aking damdaminCopyright, Raymond M. Andes.

29 February 2024

All rights reserved

Comments

Popular Posts

The Jade Islands of El Nido

A City Beaming With Beauty

Romantic Beige Sand Beaches Near Mayon Volcano

Message from a Libra Venus

Kalila

The 7 Tiers of Escaldera Falls

Feast By The Sea

Rhapsody of Nature

2023 || Sunshine Glow

The Geneticist