Sisid


 Lumiliwanag na buwan

Sa gitna ng kadiliman

Sa kalalim-laliman

Ng malawak na karagatan


Kung nais mong alamin

Kung nais mong tuklasin

Mga sikreto kong damdamin

Ang dulo'y iyong sisirin


 © kittisun kittayacharoenpong / Getty Images


Akala mo ba

Wala kang makikita

Aba, aba

Huwag na huwag kang mabibigla


Pagkat sa pagbuka ng liwayway

Magliliwanag ang iba't ibang kulay

Ng mga isdang buhay na buhay

Sige, abutin mo nga ng 'yong kamay?


Huwag nang mahiya

Binwitin. Lutuin. Kainin.

Ubusin. Simot-simutin.

Hanggang sa wala nang matira, sa aking damdaminCopyright, Raymond M. Andes.

29 February 2024

All rights reserved

Comments

Popular Posts

An Everlasting Pulchritude

Romantic Beige Sand Beaches Near Mayon Volcano

A Dazzling Universe

Message from a Libra Venus

The Jade Islands of El Nido

Pastel Villas

What the Clouds Reveal

Lago di Como: A Lakeside Paradise 🇮🇹

Could A Profound Love, Sad but Meaningful ---

About Films: My Personal Favorites